ash-agacufe.com

Traditë mbi 20 vjeqare

në aftësimin e kandidatëve për patentë shofer.

Historik i shkurtër

Auto shkolla “Golf” është themeluar në vitin 1990 si biznes individual me pronarë dhe drejtor z. Naim Mustafa . Është auto shkolla e parë në rajonin e Anamoravës dhe ndër të parat në Kosovë.Auto shkolla ”Aga CUFË” vepron nga janari i vitit 2010, si pasardhëse e drejtpërdrejtë e ASH-së “Golf”, që me krenari mban emrin e njërit ndër themeluesit dhe veteranin e shoferë-instruktorëve në rajonin e Anamoravës, Jusuf (Murat) Mustafa pas vdekjes së tij më 2009, që në rrethin familjar dhe atë të gjerë shoqëror, ishte i dashur dhe i respektuar me thirrjen Aga CUFË.Në afarizmin e saj mbi 20 vjeçar ka edukuar, përgatitur dhe aftësuar mbi 10,000 kandidatë për shoferë.

KATEGORIA A dhe A1

Aftësim për drejtim të motoçikletave.
Mosha minimale për regjistrim të kategorisë A1 është 16 dhe për A 18.

KATEGORIA B

Afëtsim për drejtim të automjeteve me peshë deri në 3.5 tonë.
Mosha kërkuar për regjistrim 17 vite e 6 muaj.

KATEGORIA  C

Aftësim për drejtim të kamionëve.
Mosha minimale 19 dhe posedimi i kategoriës "B" ose "C1". 

LOKACIONI